понедельник, 9 марта 2015 г.

Умови та порядок проведення конкурсу

УМОВИ та ПОРЯДОК
проведення обласного конкурсу 
«Чому я поважаю професію військового»

І. Загальні положення
1.1. Обласний конкурс «Чому я поважаю професію військового» (далі Конкурс) – масовий захід за участю учнів загальноосвітніх, спеціалізованих та позашкільних навчальних закладів Луганської області всіх форм власності.
1.2. Ініціатором і засновником конкурсу є Всеукраїнська громадська організація «Кадетська співдружність» та Громадська організація «Громадянський Корпус» (м. Київ).
1.3. Організаторами конкурсу в Луганській області є Департамент освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації та Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.
1.4. До організації конкурсу можуть долучатися державні й недержавні установи, організації, фонди, компанії як на місцевому, так і на регіональному рівні.

ІІ. Мета та основні завдання конкурсу
2.1. Метою Конкурсу є утвердження духовно-культурних цінностей як вирішального чинника побудови нового сучасного суспільства, активізації виховної, просвітницької та патріотичної роботи серед учнівської молоді, виявлення учнів, схильних до військової служби та їх професійна орієнтація на подальше заняття військовою діяльністю шляхом отримання відповідної освіти в військових навчальних закладах України.
2.2. Основні завдання Конкурсу:
- формування ціннісного ставлення особистості до українського народу, Батьківщини, держави та утвердження гуманістичної моральності як основи громадянського суспільства;
- активізація військово-патріотичного виховання зростаючої особистості, яке покликане сприяти обороноздатності України; 
- формування активної громадянської позиції молоді та її готовності до свідомого захисту рідної землі;
- виховання патріотизму, гордості за успіхи українських воїнів, які гідно захищають нашу державу;
- розвиток пізнавального інтересу учнів до військової справи;
- формування позитивного ставлення та інтересу до військової служби;
- піднесення престижу та статусу захисника країни в суспільстві та підвищення престижу військових професій;
- професійна орієнтація старшокласників на подальшу службу в Збройних силах України.

ІІІ. Організаційний комітет конкурсу
3.1. Для організації та проведення Конкурсу на кожному з його етапів створюються організаційні комітети за місцем їх проведення.
3.2. До складу організаційного комітету залучаються: представники Всеукраїнської громадської організації «Кадетська співдружність» та Громадської організації «Громадянський Корпус» (м. Київ), спеціалісти Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації, Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, районних (міських) відділів освіти та методичних кабінетів/центрів, керівники загальноосвітніх навчальних закладів, представники місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадських організацій, товариств, благодійних фондів тощо (за згодою).
3.3. Склад організаційних комітетів Конкурсу затверджується наказами відповідних районних (міських) відділів освіти та Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації.
3.4. Організаційні комітети визначають умови та порядок проведення відповідного етапу Конкурсу, визначають спільно з журі Конкурсу переможців творчих змагань, висвітлюють результати Конкурсу в місцевих та регіональних засобах масової інформації.

IV. Журі конкурсу
4.1. Для визначення переможців кожного етапу Конкурсу створюється журі, склад якого затверджується наказами районного (міського) відділу освіти та Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації.
4.2. До складу журі Конкурсу можуть входити вчителі, які мають значний досвід практичної та наукової діяльності в системі освіти, володіють умінням експертної оцінки нормативних і методичних матеріалів, фахівці відповідного профілю з числа науково-педагогічних працівників академічних, наукових установ та організацій, вищих навчальних закладів, представники Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації, Всеукраїнської громадської організації «Кадетська співдружність» та Громадської організації «Громадянський Корпус» (м. Київ).
4.3. Журі Конкурсу визначає критерії оцінювання конкурсних робіт, здійснює об’єктивний розгляд та оцінювання конкурсних робіт учасників, своєчасно заповнює протоколи перевірки конкурсних робіт, вносить пропозиції до оргкомітету щодо переможців відповідно до номінацій та вікових груп, сприяє висвітленню результатів Конкурсу в місцевих та регіональних засобах масової інформації.

V. Учасники конкурсу
5.1. У конкурсі беруть участь учні 3–11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів Луганської області незалежно від підпорядкування, типів і форм власності.
5.2. Конкурс передбачає особисту та колективну участь.
5.3. Для участі в районному та обласному етапах Конкурсу учасники подають у районний (міський) відділ освіти анкету за формою згідно з Додатком 3.
5.4. Конкурс проводиться серед учнів таких вікових груп: 
1) учні 3–4 класів;
2) учні 5–8 класів;
3) учні 9–11 класів.

VІ. Порядок проведення конкурсу
6.1. Конкурс проводиться в три етапи:
– І шкільний – проводиться з 11 по 22 березня 2015 року, за результатами якого визначаються по три переможці в кожній номінації та віковій групі;
– ІІ районний (міський) – проводиться з 23 по 31 березня 2015 року; за результатами якого визначаються по три переможці в кожній номінації та віковій групі. 
Звіти про проведення міського/районного етапу Конкурсу та заявки на участь учнів у ІІІ етапі оргкомітети ІІ етапу надсилають до 01 квітня 2015 року на адресу ЛОІППО: м. Сєверодонецьк, вул. Гагаріна, 111 (малюнки, вірш, нарис до стіннівки, твір-роздум); на електронну пошту: loippo2014@i.ua (презентації, відеосюжети).
– ІІІ обласний – проводиться з 01 по 12 квітня 2015 року в Луганському ОІППО.
6.2. До участі в III етапі Конкурсу допускаються учні, які стали переможцями (посіли тільки перші місця) попереднього етапу змагань у кожній віковій групі за такими номінаціями:

Вікова категорія
Номінації конкурсу
Образотворчі
Літературні
Перша (учні 3–4 класів)
«Свій рідний край люби і захищай»
малюнок
вірш
Друга (учні 5–8 класів)
«Вірні сини Вітчизни»
презентація
нарис до стіннівки
Третя (учні 9–11 класів)
«Маю честь»
відеосюжет
твір-роздум

VIІ. Вимоги до оформлення та змісту конкурсних робіт
7.1. Конкурсні роботи мають бути виконані за зазначеною тематикою. Приймаються лише оригінальні (індивідуальні або колективні) авторські роботи. Назва роботи має відповідати її основному змісту.
7.2. Конкурсні роботи подаються в одному примірнику державною мовою на паперових та електронних носіях.
7.3. Обсяг конкурсної роботи залежно від обраної учасниками форми: 
- малюнок – 1 сторінка формату А3;
- презентація – до 8 слайдів;
- відеосюжет – до 3 хвилин;
- текстові матеріали – від 1 до 3 сторінок формату А4.
7.4. До кожної конкурсної роботи має додаватися реєстраційна картка учасника.
7.5. Малюнки мають відповідати таким вимогам: 
форма довільна, графічна або живописна, виконана олівцями, олійними, акварельними фарбами чи гуашшю;
робота не повинна оформлюватися рамкою, паспарту тощо.
7.6. Презентація має бути виконана в програмі Microsoft Power Point.
7.7. Відеосюжет має бути відзнятий у форматі avi або mp4.
7.8. Текстові роботи (вірш, нарис до стіннівки, твір-роздум) повинні бути виконані в редакторі Word, шрифт Times New Roman, кегль 14 pt, міжрядковий інтервал 1,5.
7.9. Конкурсні роботи, а також такі, що не відповідають вимогам  цього Положення, організаційним комітетом не розглядаються.

VIІІ. Критерії оцінювання конкурсних робіт
8.1. Кожна конкурсна робота оцінюється від 1 до 12 балів за чотирма критеріями:
відповідність змісту роботи зазначеній меті;
повнота розкриття змістовної частини;
оригінальність оформлення;
ступінь самостійності автора у виконанні роботи.

ІХ. Визначення та нагородження переможців Конкурсу
9.1. Переможці І–ІII етапів Конкурсу визначаються відповідними оргкомітетами на основі рекомендацій журі. Переможцями за номінаціями відповідного етапу в кожній віковій групі вважаються учні, нагороджені дипломами І, II та III ступенів.
9.2. Результати ІІІ етапу Конкурсу затверджуються наказом Департаменту освіти і науки Луганської облдержадміністрації.
9.3. Переможці ІІІ етапу Конкурсу нагороджуються дипломами Департаменту освіти і науки Луганської облдержадміністрації, Всеукраїнської громадської організації «Кадетська співдружність», решта учасників нагороджується Грамотами Громадської організації «Громадянський Корпус».
9.4. Переможці ІІІ етапу Конкурсу в кожній номінації серед учнів 5–8 та 9–11 класів нагороджуються поїздкою до м. Києва з 20 квітня по 25 квітня 2015 року, яка передбачає проживання в Київському військовому ліцеї ім. І. Богуна, безкоштовне харчування та екскурсії.
9.5. Кращі роботи учасників Конкурсу можуть бути відзначені спеціальними дипломами або призами журі, співорганізаторів, благодійних фондів та громадських організацій.
9.6.  Члени оргкомітету та журі ІІІ етапу Конкурсу можуть бути відзначені подяками від Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації, Всеукраїнської громадської організації «Кадетська співдружність» та Громадської організації «Громадянський Корпус».
9.7. Інформація про перебіг та результати Конкурсу розміщуються на офіційному сайті Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації, блозі Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (http://konkurs-loippo.blogspot.com) та інших організацій, що підтримують мету та основні завдання Конкурсу.

Х. Розповсюдження та публікація матеріалів, надісланих на конкурс
10.1. Творчі роботи учасників ІІІ етапу Конкурсу не рецензуються й не повертаються.
10.2. Учнівські роботи можуть бути використані Департаментом освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації та Луганським ОІППО при організації конференцій, семінарів, нарад, презентацій, виставок, для транслювання на телебаченні, для передачі в дитячі будинки, реабілітаційні центри, соціальні заклади тощо.
10.3. Матеріали конкурсу розміщуються на блозі Конкурсу (http://konkurs-loippo.blogspot.com/) та каналі You Tube.

ХІ. Фінансування конкурсу
11.1. Фінансова діяльність щодо організації та проведення конкурсу здійснюється згідно з чинним законодавством України.
11.2. До підтримки Конкурсу можуть залучатись ресурси місцевих бюджетів, юридичні та фізичні особи, котрі можуть надати узгоджену з організаторами суму коштів або ж безоплатні послуги чи подарунки, що будуть вручені переможцям Конкурсу на місцевому чи обласному рівні.

Комментариев нет:

Отправить комментарий